5 AFACERI NOI DIN TERITORIUL SDL ZUM MEDIAȘ

VOR PUTEA BENEFICIA DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DE PÂNĂ LA 25.000 EURO

RomActiv Business Consulting SRL anunță lansarea apelului de finanțare pentru planurile de afacere în cadrul proiectului „ ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale”, cod SMIS 152245.
Persoanele în risc de sărăcie și excluziune socială, care își doresc să dezvolte o afacere proprie în teritoriul SDL GAL ZUM Mediaș vor putea primi subvenții de până la 25.000 de euro (118.177,5 lei)/ plan de afaceri/ firmă, pentru a-și deschide o afacere.

Prezentul apel este unul competitiv, cu termen limită de depunere

  • Data și ora de începere a depunerii planurilor de afaceri:        17 octombrie 2022;
  • Data și ora de închidere a depunerii planurilor de afaceri:       31 octombrie 2022, ora 24:00

Se prelungește termenul de depunere a Planurilor de afaceri !
Noul termen limită de depunere este
7 noiembrie 2022, ora 17.00 !

Cum se procedează?

Planurile de afaceri se vor depune pe portalul proiectului, la adresa: https://portal.acces.romactiv.ro/.

Pentru a avea acces la documentele de înscriere în concursul de proiecte, trebuie să vă înscrieți pe portalul https://portal.acces.romactiv.ro în secțiunea: ÎNREGISTRARE și apoi să vă autentificați în secțiunea AUTENTIFICARE.

Toate informațiile se găsesc în contul astfel creat, în secțiunea Înscris Concurs Planuri de Afaceri

exclamation

Planul de afaceri se va transmite în format tehnoredactat.
Formularele anexă la Planul de afaceri (Declarațiile) pot fi completate de mână.

Evaluare și selecție

Detaliile privind condițiile de participare și modalitatea de selecție a planurilor de afaceri sunt cuprinse în  Metodologia privind derularea concursului de Planuri de afaceri.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la telefon 0739.747.792, e-mail: acces@romactiv.ro

Se recomandă ca până la data limită de depunere a planurilor de afaceri, să consultaţi periodic site-ul proiectului https://acces.romactiv.ro/ pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.

Calendar estimativ de derulare a concursului de planuri de afaceri:

  • Finalizarea procesului de evaluare si publicarea listei planurilor de afaceri finanțate – 22 noiembrie 2022
  • Semnarea contractelor de subvenție – cel mai târziu 31 decembrie 2022