ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale – POCU/717/5/1/152245

Parteneri

 • Romactiv Business Consulting SRL
 • Direcția de Asistență Socială Mediaș
 • Școala Gimnazială Nr.7, Mediaș
 • Asociația Phoenix Speranța
IMG_1019

Obiectiv General

Acces logo

Dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată identificată pe teritoriul SDL ZUM Mediaș, abordând cu precădere problema creșterii accesului și participării la educație și la servicii sociale, a lipsei studiilor/formării profesionale și limitarea oportunităților de ocupare a forței de muncă.

Grupul țintă / Beneficiari direcți

1.010 PERSOANE

din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de servicii integrate.

Se încadrează

în situațiile de risc de sărăcie și excluziune socială.

Își au reședința

sau domiciliul în teritoriul aferent Strategiei de Dezvoltare GAL ZUM Mediaș.

ARIA DE IMPLEMENTARE

> Teritoriul urban al orașului și localitatea Ighișu Nou

> 5 Zone Urbane Marginalizate

ZUM 1 – Vitrometan, ZUM 2 – Luncii, ZUM 3 – Tineretului, ZUM 4 – Centru, ZUM 5 – Ighișu Nou

Activități

A1 – Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii

1.1 Furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională și mediere – nov. 2021 – oct. 2023

 • 521 persoane beneficiare de măsuri de ocupare
 • 521 de persoane beneficiază de consiliere și orientare profesională individuală
 • 265 persoane beneficiare de consiliere de grup
 • 265 planuri individuale de mediere realizate
 • 135 de persoane care au un loc de muncă
 • 5 târguri de locuri de muncă

1.2 Dezvoltarea și implementarea programului de formare profesională – nov. 2021 – oct. 2022

 • minim 40 de persoane participante la cursuri de calificare nivel 2 (360 ore)
 • minim 169 de persoane participante la cursuri de inițiere (40 ore)
 • 15 de sesiuni de formare profesională, din care 2 sesiuni de curs calificare nivel
 • 2 și 13 sesiuni de curs de inițiere

A2 – Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu

2.1 Sprijin pentru înființarea de afaceri – nov. 2021 – oct. 2022

 • 100 persoane consiliate în vederea demarării unei activități independente
 • 5 planuri de afaceri aprobate spre a fi subvenționate cu max 25.000 euro
 • 5 entități juridice nou înființate
 • 72 de persoane participante la cursul de competențe antreprenoriale
 • 6 sesiuni de curs de competențe antreprenoriale

2.2 Acordarea de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post înființare – oct. 2022 – oct. 2023

 • 5 contracte de subvenție semnate cu beneficiari de ajutor de minimis pentru înființarea de start-up-uri
 • minim 5 persoane angajate în cadrul afacerilor sprijinite/locuri de muncă nou create
 • servicii de consultanță personalizate afacerilor acordate celor 5 persoane selectate în vederea implementarii planurilor de afaceri (servicii juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de management, etc.)

A3 – Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale și socio-medicale

3.1 Furnizarea de servicii medico-sociale nov. 2021 – oct. 2023

 • 1 serviciu socio-medical
 • minim 1010 persoane beneficiare

3.2 Furnizarea de servicii sociale – nov. 2022 – oct. 2023

 • 1 serviciu social funcțional – Centru de agrement și sport
 • minim 500 persoane beneficiare

A4 – Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație

4.1 Organizarea și desfășurarea programului ”A doua șansă” – dec. 2021 – oct. 2023

 • 14 persoane care nu au absolvit învățământul primar și 36 de persoane care nu au absolvit învățământul secundar inferior, participanți la programul „A doua șansă”
 • 8 concursuri organizate

4.2 Program de intervenție ZEP (zona de educație prioritară) pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii – feb. 2022 – sept. 2023

 • 2 școli de vară tematice
 • min. 40 de elevi din învățământul primar și gimnazialaflați în risc de abandon școlar
 • Servicii de informare, consiliere și mentorat

A5 – Asistență juridică pentru reglementarea actelor

5.1 Asistență juridică pentru reglementare acte – mart. 2022 – aug. 2023

 • Minim 100 de persoane consiliate și informate pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială, etc.

A6 – Combaterea discriminării și segregării

6.1 Campanie de informare și conștientizare pentru nediscriminare pe piața muncii – dec. 2021 – nov. 2022

 • O campanie de informare și conștientizare pentru nediscriminare pe piața muncii
 • 10 evenimente de informare și conștientizare pentru nediscriminare pe piața muncii.

6.2 Campanie de informare privind desegregarea școlară și combaterea abandonului școlar – dec. 2021 – nov. 2022

 • O campanie de informare privind desegregarea școlară și combaterea abandonului școlar
 • 10 evenimente de informare privind desegregarea școlară și combaterea abandonului școlar.